Opšti uslovi učestvovanja

1. Opšte informacije

U periodu od 10.06.2024. do 11.08.2024. (datum završetka), kompanija Henkel Srbija d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja 383, 11040 Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu „Henkel“), organizuje „Loctite Izazov kampanju“ (u daljem tekstu „Kampanja“).

2. Uslovi za učestvovanje

Pravo na učestvovanje imaju sve osobe starije od 18 godina sa glavnim prebivalištem u Republici Srbiji (u daljem tekstu „Učesnici“). Zaposleni u Henkelu i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) nemaju pravo da učestvuju. Učestvovanjem u Kampanji, učesnici izričito prihvataju ove uslove za učestvovanje.

3. Procedura za učestvovanje u kampanji

Da bi učestvovao u Kampanji, prijavljeni kandidat mora da napravi fotografiju na kojoj je prikazana popravka ili prenamena pokvarenog predmeta uz pomoć proizvoda Loctite, i da postavi fotografiju na svoj META nalog na društvenim mrežama koristeći filter proširene stvarnosti “Loctite” I označivši Loctite profil. Za svaku takvu objavu, koja ispunjava zahteve učestvovanja, Henkel će posaditi stabla preko kompanije Good Labs d.o.o. i njenog brenda „Treecelet“ u Republici Keniji (promocija je ograničena na 10.000 stabala).

4. Pokloni

Prvih 150 učesnika koji uspešno pošalju fotografiju u skladu sa uputstvima navedenim u Članu 3, dobiće narukvicu. Svaki takav učesnik će dobiti direktno obaveštenje putem odgovarajućih društvenih medija koji se koriste za davanje imena i adrese na koju će narukvica biti poslata. Narukvica će zatim biti poslata na adresu koju je učesnik naveo. Pravo na narukvicu će isteći bez kompenzacije u slučaju da dostava na adresu koju je učesnik naveo ne može da se izvrši iz razloga za koje je odgovoran sam učesnik. U tom slučaju, poklon se prenosi na sledećeg učesnika na listi čekanja.

5. Prava na poslate radove

Svojim učestvovanjem u kampanji, učesnici potvrđuju i preuzimaju odgovornost za činjenicu da su oni autori poslatih fotografija ili da poseduju sva potrebna prava, ne krše prava trećih lica, kao ni važeće zakone.

Ako su u kreiranju ili razvoju rada uključena i druga lica osim učesnika, učesnik mora da dobije saglasnost za podnošenje i svako naknadno objavljivanje u okviru konkursa pre podnošenja. Isto važi i u slučaju da su treća lica dobila pravo na fotografije. Henkel će biti obeštećen i smatraće se bezopasnim u ovom pogledu u svim slučajevima.

6. Prava korišćenja

Svaki učesnik će dati Henkelu i kompanijama povezanim sa Henkelom jednostavna prava korišćenja objavljenih fotografija besplatno, bez ograničenja u pogledu teritorije, vremena ili sadržaja. To uključuje korišćenje fotografija u medijskim kampanjama (nacionalnim i međunarodnim) kao i druge mere oglašavanja i korišćenja (npr. objavljivanje na internetu i društvenim mrežama). Učesnik nema pravo na objavljivanje.

7. Kršenje uslova učestvovanja

U slučaju kršenja uslova učestvovanja ili u slučaju lažnih izjava, Henkel zadržava pravo da isključi osobu u pitanju iz Kampanje.

Osim toga, biće isključene i osobe koje koriste neovlašćena pomagala ili na drugi način ostvare prednost manipulacijom.

Osobe čiji se unosi ne uklapaju u temu i/ili brendove Henkel, krše zakonske odredbe ili na neki drugi način mogu povrediti osećanja drugih, na primer sa etičke, verske ili moralne tačke gledišta, takođe će biti isključeni. Ovo je posebno slučaj ako doprinos krši Henkelove korporativne vrednosti.

Henkel zadržava pravo da zatraži povrat bilo koje koristi priložene takvoj osobi i da podnese sve dalje zahteve za naknadu štete.

8. Ograničenje odgovornosti

Henkel neće biti odgovoran za štetu uzrokovanu greškama, kašnjenjima ili prekidima u prenosu podataka, u slučaju kvara tehničke opreme i usluga, ili za netačan sadržaj, gubitak ili brisanje podataka zbog virusa. U suprotnom, Henkel će biti odgovoran za štetu u vezi sa sprovođenjem ove Kampanje samo ako je takvu štetu Henkel prouzrokovao namerno ili iz krajnjeg nehata.

9. Otkazivanje ili prekid Kampanje

Henkel zadržava pravo da otkaže ili prekine Kampanju u bilo koje vreme bez prethodne najave. Ovo se posebno, ali ne isključivo, odnosi na slučajeve u kojima iz tehničkih razloga - npr. manipulacije ili greške u hardveru i/ili softveru - ili iz pravnih razloga, koje otežavaju ili onemogućavaju pravilno izvođenje Kampanje ili značajno utiču na nju. Henkel ne prihvata nikakvu odgovornost za izgubljene šanse za osvajanje nagrade. Ako je takav raskid uzrokovan ponašanjem učesnika, Henkel ima pravo da od te osobe traži naknadu štete koja je nastala kao rezultat.

10. Zadržavanje prava na promene

Henkel zadržava pravo da izmeni ili dopuni ove Odredbe i uslove učestvovanja u bilo kom trenutku bez navođenja razloga, ukoliko je to neophodno u interesu jednostavne i bezbedne obrade, a posebno radi sprečavanja zloupotrebe ili iz drugih razloga.

11. Zaštita podataka

U vezi sa učestvovanjem u Kampanji, a posebno sa obradom distribucije poklona, Henkel obrađuje sledeće "lične podatke" koje je dao učesnik:

  • Kontakt podaci (ime, adresa, e-mail adresa)

Bez davanja ovih ličnih podataka, dostava poklona nije moguća.

Podaci će biti skladišteni 2 meseca nakon završetka Kampanje u svrhu obrade istih, a nakon toga samo onoliko koliko to zahtevaju zakonski rokovi čuvanja. Pravni zahtevi ili drugi opravdani razlozi opravdavaju dalje skladištenje.

Plaćanje poklona u gotovini je izričito isključeno. Ne postoji obaveza kupovine.

Konačno, ne postoji ni saradnja ni podrška META-e u implementaciji Kampanje.